Straco acquires stake in staffing group LPC

Straco acquires a majority shareholding in LPC next to the founders and management. Labour Power Company (LPC) is a fast-growing group in the Netherlands active in staffing international flex workers and is specialised in amongst others the food, logistics, e-commerce and technical industries. Straco, a Belgian family investment firm focused on the long term, has a proven track record in the staffing sector and fully subscribes to the ambitious buy & build strategy of LPC. The investment by Straco will enable LPC to accelerate the realization of its ambitious growth plan.


LPC, consisting of seven independent staffing labels, is active in amongst others the aforementioned industries and realizes annual revenues of approximately 300 million euros. Over 10,000 people are employed on a daily basis via one of LPC’s labels. Each company within LPC has a very dedicated team to deliver, day in and day out, the best result possible for its customers and its flex workers, whereby fun at work and good employership are top of mind. With Straco on board, LPC is set to realize its growth ambitions through further acquisitions in the staffing sector. LPC is specifically looking for staffing companies that are complementary, deliver quality and take the utmost care of its flex workers.


In the vision of LPC, flexible labour has become essential as a result of further internationalisation, aging, increased mobility and an increased average educational attainment. As a consequence of these macro trends, a structural labour shortage exists and the flexible layer forms an integral part of the Dutch labour market. LPC anticipates to this by offering all specializations to optimally service its clients. HR advice, own recruitment (domestically and abroad), brokage function, in-house constructions and career development of employees, including people at a distance to the labour market, are some of the activities that LPC offers its clients.


Cor Konings, CEO of LPC: “LPC has grown incredibly fast and I am proud of all people within LPC that have made this possible. I am looking forward to the future of LPC with Straco and the continuation of our relations with existing shareholders and stakeholders. Our investors understand the sector, our company and fully support our strategy to grow LPC as a high-quality player towards revenues of more than 500 million euros.”


Maarten Peers, Managing Director of Straco Private Equity: “We are very much impressed by the recent successes of LPC and the way they prove, again and again, to prioritize the interests of both flex workers and clients. Although some of Straco’s existing portfolio companies are already active in the Netherlands, LPC marks our first investment that is fully oriented on the Netherlands. With our new team in Amsterdam, led by Emile van Elen, the promising partnership with LPC marks an important milestone for us.”


Further transaction details are not disclosed.


STRACO NEEMT BELANG IN STAFFING GROEP LPC


Straco verwerft een meerderheidsbelang in LPC naast de oprichters en management. Labour Power Company (LPC) is een snelgroeiende groep in Nederland actief in de bemiddeling van internationale flexkrachten en is gespecialiseerd in onder meer voedingsindustrie, logistiek, e-commerce en techniek. Straco, een Belgische familiale investeringsmaatschappij gericht op de lange termijn, heeft een bewezen staat van dienst in de uitzendbranche en onderschrijft de ambitieuze buy & build strategie van LPC. Door de investering van Straco zal LPC in staat worden gesteld haar ambitieuze groeiplan versneld te realiseren.


LPC, bestaande uit zeven onafhankelijke uitzendlabels, is actief in onder andere de hiervoor genoemde sectoren en realiseert dit jaar een omzet van circa 300 miljoen euro. Ruim 10.000 mensen werken dagelijks via een van de labels van LPC. Elk bedrijf binnen LPC heeft een zeer gedreven team om iedere dag weer het beste resultaat voor de klant en voor de flexibele werknemers te behalen waarbij werkplezier en goed werkgeverschap centraal staan. Met Straco aan boord zal LPC haar groeiambities realiseren middels verdere overnames in de uitzendbranche. LPC is specifiek op zoek naar uitzenders die complementair zijn, kwaliteit leveren en zorg dragen voor haar flexibele werknemers.


In de visie van LPC is flexibel inzetbare arbeid onmisbaar als gevolg van verdere internationalisering, vergrijzing, toegenomen mobiliteit en een gemiddeld hoger opleidingsniveau. Als gevolg van deze macrotrends bestaat er een structureel werknemerstekort en vormt de flexibele schil een integraal onderdeel van de Nederlandse arbeidsmarkt. LPC speelt hierop in door als specialist in flexibele arbeid alle specialismen beschikbaar te stellen om opdrachtgevers optimaal te kunnen bedienen. HR advies, eigen werving in binnen- en buitenland, makelaarsfunctie, in-house constructies en loopbaanontwikkeling van werknemers, waaronder ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn enkele zaken die LPC haar klanten biedt.


Cor Konings, CEO van LPC: “De afgelopen twee jaar is LPC ongekend hard gegroeid en ik ben trots op alle mensen binnen LPC die dit mogelijk hebben gemaakt. Ik verheug mij op de toekomst van LPC met Straco en het voortzetten van onze relatie met bestaande aandeelhouders en stakeholders. Onze investeerders begrijpen de sector, ons bedrijf en onderschrijven onze strategie om LPC als kwalitatief vooraanstaande speler door te laten groeien naar een omzet van meer dan 500 miljoen euro.”


Maarten Peers, Managing Director van Straco Private Equity: “We zijn zeer onder de indruk van de recente successen van LPC en de manier waarop zij keer op keer bewijzen de belangen van de flexwerker en de klant de hoogste prioriteit te geven. Alhoewel enkele van Straco’s bestaande portfoliobedrijven al actief zijn in Nederland, is LPC onze eerste investering die volledig op Nederland is georiënteerd. Met ons nieuwe team in Amsterdam, onder leiding van Emile van Elen, markeert het veelbelovende partnership met LPC een belangrijke mijlpaal.”


Verdere details van de transactie zijn niet bekend gemaakt.

Shutterstock 7684516 jpgmagazijn met heftrucks

Contact

Contact us


Rijvisschestraat 122
B 9052 Ghent
Belgium


Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
The Netherlands